Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Rozliczenie PIT z Urzędem Skarbowym - terminy i ważne informacje

Skończył się rok 2019 i nadszedł czas rozliczenia swoich źródeł rocznego przychodu. Najpopularniejszą deklaracją podatkową, składaną przez podatników w urzędach skarbowych jest PIT-37 – deklaracja służąca do indywidualnego rozliczenia przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

 

Obowiązek podatnika

Pracownik wypełnia PIT-37 na podstawie otrzymanej od pracodawcy deklaracji PIT-11, którą ten ma obowiązek dostarczyć do końca lutego 2020 roku. Ważne jest, aby w przypadku kilku stosunków pracy w ciągu roku, czyli otrzymania kilku deklaracji PIT-11 od pracodawców, rozliczyć wszystkie na jednej deklaracji PIT-37. Podatnik ma obowiązek złożyć PIT-37 w urzędzie skarbowym – bardzo ważne – właściwym dla miejsca zamieszkania do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Od ubiegłego roku Ministerstwo Finansów dopuszcza rozliczanie PIT-ów poprzez zabezpieczoną platformę internetową – polega to na automatycznym wczytaniu wszystkich informacji z deklaracji PIT-11 do PIT-37, a następnie na sprawdzeniu przez użytkownika poprawności danych i ich zaakceptowaniu. Na stronie Ministerstwa Finansów podane są warunki, jakie należy spełnić, aby się w ten sposób rozliczyć.

Różnice w rozliczaniu podatku w stosunku do roku 2019

W 2020 roku pojawiło się kilka różnic w rozliczaniu podatku w stosunku do ubiegłego roku. Przede wszystkim od września 2019 roku zmieniła się skala podatkowa PIT oraz koszty uzyskania przychodu. Duże przedsiębiorstwa zadbały o to, aby od września zmienić wysokość pobieranych zaliczek, natomiast należy być przygotowanym na to, że w łącznym rozliczeniu konieczna będzie dopłata podatku, jeśli wysokość zaliczek została zmieniona niepoprawnie. Z dopłatą podatku również od tego roku jest inaczej. Zamiast płacić na ogólne konto właściwego urzędu skarbowego, dopłatę należy uiścić na przypisany indywidualnie mikrorachunek. Informacje o tym rachunku, przypisanym do każdego podatnika, można uzyskać w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że data 30 kwietnia 2020 roku jest również terminem, do którego należy zapłacić podatek, jeżeli PIT wykazał niedopłatę. Każdy dzień opóźnienia wiąże się z naliczaniem karnych odsetek.

Jakie informacje powinny zostać zawarte w sprawozdaniu finansowym?

Teoretycznie rzecz biorąc, sprawozdanie finansowe to dokument o formie w dużej mierze dowolnej. Jego celem jest przedstawienie w sposób klarowny, zrozumiały i kompletny sytuacji przedsiębiorstwa ujętej w pieniądzu, czyli mówiąc bardziej konkretnie, sprawozdanie finansowe pokazuje, co przedsiębiorstwo ma, ile to jest warte i jakie zobowiązania zaciągnęło w danym okresie rozliczeniowym. Zrealizowanie funkcji informacyjnej dokona się w wielu różnych formach sprawozdania i największe firmy często przygotowują je na własne potrzeby według własnych standardów. Tym niemniej, sprawozdanie finansowe jest też dokumentem wymaganym prawem dla różnych czynności, przez co jego wykonanie najczęściej realizowane jest w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości z zachowaniem wszystkich zasad polskiego prawa. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego to w ostatnim czasie rozwiązanie coraz popularniejsze.

 

Czytaj więcej...

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

O tym, że zasady i przepisy stosowane w księgowości są dosyć skomplikowane, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jest naprawdę sporo różnych kwestii, które należy brać pod uwagę, mieć o nich pojęcie i zawsze wykonywać wszystko zgodnie z istniejącymi regułami. Na przykład prowadzona jest Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych – pojęcie ważne dla przedsiębiorców. Czym one są i w jaki sposób dokonuje się podobnej klasyfikacji?

Czytaj więcej...

Co to jest spółka komandytowa?

Prowadzenie firmy może odbywać się na różnych warunkach – osoby, które niezbyt dobrze się na tym znają, mogą się bardzo zdziwić jak wielu. Zapewne niemal każdy kojarzy mniej więcej czym jest spółka – oznacza prowadzenie firmy przez więcej niż jedną osobę. Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, jednak warto mieć na uwadze, że w grupie tej znajdują się naprawdę liczne warianty działalności, podobne do siebie jedynie z nazwy. Czym jest spółka komandytowa? Co warto o niej wiedzieć?

Czytaj więcej...

Różnica między księgowością a rachunkowością

Wielu osobom wydaje się, że księgowość i rachunkowość jest tym samym – uznają te słowa za synonimy, które można stosować zamiennie. Okazuje się jednak, że pomiędzy nimi jest ogromna różnica. Owszem, są to pojęcia w bardzo znaczący sposób ze sobą powiązane, jednak jedno z nich jest o wiele szersze od drugiego, które stanowi jego część składową. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi!

Czytaj więcej...

Czym są dowody księgowe?

Gdy zależy nam na potwierdzeniu tego, że dokonana została jakaś transakcja gospodarcza, zwykle posiłkujemy się w tym celu dowodami księgowymi. One też są podstawą zapisu, jaki musi zostać dokonany w księgach rachunkowych. Zwykle ich klasyfikacji dokonuje się w oparciu o kilka kryteriów.

Czytaj więcej...

Split payment

W branży księgowości stale coś się dzieje – nie dziwi zatem fakt, że wiele osób nie nadąża za nowościami i ma mnóstwo pytań o bieżące czy dawniejsze rozwiązania. Ostatnio coraz głośniej jest o tak zwanym split payment, czyli specjalnym sposobie rozliczania, oznaczającym mechanizm podzielonej płatności. Co on dokładnie oznacza i jak to wszystko działa?

Czytaj więcej...

Kody PKD

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie firmy, musi wykonywać swoją działalność w określonych, przez samego siebie ramach. Te natomiast wytycza kod PKD.

Czytaj więcej...

Slider
Poznaj
naszą ofertę
Slider

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl