U nas klient decyduje,
ile chce zapłacić
Slider

Witamy na stronie biura rachunkowego taniarachunkowosc.pl®. Nasze biuro mieści się w Warszawie, jednak dzięki innowacyjności świadczonych usług, współpracę z nami mogą podjąć Klienci z całego kraju. W swojej pracy wykorzystujemy autorską platformę online, umożliwiającą bezpieczny i wygodny przepływ dokumentacji firmowej.

 

Nasze usługi wyróżnia kompleksowe podejście – od pomocy podczas zakładania firmy, przez opracowywanie polityki rachunkowości, konsultacje księgowo–podatkowe, aż po prowadzenie pełnej księgowości. Gwarantujemy odpowiedzialność za prowadzone działania z zakresu zarządzania dokumentacją firmy, co sprawia, że taniarachunkowosc.pl® to pewny partner w biznesie.

 

 

taniarachunkowosc.pl

 

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Każdy, kto prowadzi pełną księgowość przedsiębiorstw, bez względu na ich formę prawną powinien umieć odróżnić od siebie zdarzenie gospodarcze od operacji gospodarczej.

Różnica

 

Zdarzenie gospodarcze jest terminem nieco szerszym niż operacje gospodarcze. Choć obie te formuły są ujmowane w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną, to należy mieć świadomość, że zdarzenie może obejmować nawet kilka operacji gospodarczych. Dlatego między tymi pojęciami nie da się postawić znaku równości. Zdarzenia gospodarcze to wszystkie działania i fakty związane z działalnością konkretnej jednostki gospodarczej. Możemy do nich zaliczyć choćby sam zakup środków trwałych, czy akt podpisania umowy z nowym pracownikiem, Zdarzeniem jest wydanie z magazynu materiałów do zużycia oraz wysłanie zamówienia do dostawcy materiałów. Jednak nie wszystkie z tych zdarzeń powinny zostać zapisane w księgach rachunkowych. Dotyczy to bowiem tylko tych przypadków, które mają znaczenie z punktu widzenia samego majątku danego podmiotu gospodarczego. Tym samym mianem operacji gospodarczej będzie tutaj zakup środków trwałych czy wydanie z magazynu materiałów do zużycia, ale nie będzie nim podpisanie umowy z nowym pracownikiem.

 

Rachunkowość

 

Każde zdarzenie w postaci zapisu wprowadzane jest do ksiąg rachunkowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Należy więc uznać, że operacje gospodarcze dotyczą jedynie tych zdarzeń, które są udokumentowane odpowiednimi dowodami. Tylko bowiem te dowody pozwalają nam zidentyfikować daną sytuację i skonkretyzować jej wpływ na majątek danego podmiotu gospodarczego. Operacja gospodarcza musi zatem wpływać na aktywów lub pasywów danego przedsiębiorstwa. Jeśli nie powoduje zmian w bilansie, nie stanowi operacji gospodarczej i nie wymaga zaksięgowania, to z pewnością możemy mówić właśnie o zdarzeniu gospodarczym, które jednak może w sobie zawierać także elementy operacji.

Slider
Poznaj
naszą ofertę
Slider

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl