U nas klient decyduje,
ile chce zapłacić
Slider

Witamy na stronie biura rachunkowego taniarachunkowosc.pl®. Nasze biuro mieści się w Warszawie, jednak dzięki innowacyjności świadczonych usług, współpracę z nami mogą podjąć Klienci z całego kraju. W swojej pracy wykorzystujemy autorską platformę online, umożliwiającą bezpieczny i wygodny przepływ dokumentacji firmowej.

 

Nasze usługi wyróżnia kompleksowe podejście – od pomocy podczas zakładania firmy, przez opracowywanie polityki rachunkowości, konsultacje księgowo–podatkowe, aż po prowadzenie pełnej księgowości. Gwarantujemy odpowiedzialność za prowadzone działania z zakresu zarządzania dokumentacją firmy, co sprawia, że taniarachunkowosc.pl® to pewny partner w biznesie.

 

 

taniarachunkowosc.pl

 

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Teoretycznie rzecz biorąc, sprawozdanie finansowe to dokument o formie w dużej mierze dowolnej. Jego celem jest przedstawienie w sposób klarowny, zrozumiały i kompletny sytuacji przedsiębiorstwa ujętej w pieniądzu, czyli mówiąc bardziej konkretnie, sprawozdanie finansowe pokazuje, co przedsiębiorstwo ma, ile to jest warte i jakie zobowiązania zaciągnęło w danym okresie rozliczeniowym. Zrealizowanie funkcji informacyjnej dokona się w wielu różnych formach sprawozdania i największe firmy często przygotowują je na własne potrzeby według własnych standardów. Tym niemniej, sprawozdanie finansowe jest też dokumentem wymaganym prawem dla różnych czynności, przez co jego wykonanie najczęściej realizowane jest w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości z zachowaniem wszystkich zasad polskiego prawa. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego to w ostatnim czasie rozwiązanie coraz popularniejsze.

 

Najważniejsze elementy sprawozdania finansowego

 

Sprawozdanie zawsze sporządza się na dzień bilansowy, którym najczęściej jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sporządza się go z zasadami wiernego i rzeczywistego obrazu, co w kategoriach praktycznych oznacza, że sprawozdanie powinno wiernie oddawać realny stan firmy.

 

Żeby można było mówić o pełnoprawnym dokumencie, sprawozdanie finansowe musi zawierać:
• Pełną nazwę jednostki, dla której jest wykonywane wraz z jej adresem;
• Datę sporządzenia (na jaki dzień jest wykonywane) i okres, za który jest sporządzane, jeśli nie wynika to bezpośrednio z daty;
• Podpisy osób gwarantujących rzetelność sprawozdania, czyli zwykle właściciela firmy i/lub specjalistów wykonujących sprawozdanie;
• Datę przygotowania dokumentu.

 

Żeby sprawozdanie finansowe było kompletne, musi zawierać bilans firmy, rachunek zysków i strat oraz wszystkie informacje niezbędne do ukazania właściwego obrazu firmy. Zatajenie lub zwyczajnie pominięcie tego typu informacji jest jednoznaczne z nieprawidłowym wykonaniem sprawozdania i można domniemywać celowość tego działania.

 

Slider
Poznaj
naszą ofertę
Slider

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl

logo taniarachunkowosc

ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa
Tel. 601 743 080
Mail: biuro@taniarachunkowosc.pl